Om Dataportalen

Stockholms kommuners gemensamma dataportal använder CKAN, som är världens ledande dataplattform för öppen källkod.

CKAN är en färdigkonfigurerad mjukvarulösning som gör data tillgängliga och användbara genom att tillhandahålla verktyg för publicering, delning, sökning och användande av data (inklusive lagring och tillhandahållandet av robusta API för datamängderna). CKAN riktar sig till dataredaktörer (exempelvis offentliga myndigheter och förvaltningar samt företag) som vill öppna upp sin data till allmänheten.

CKAN används av regeringar och användargrupper över hela världen och har en mängd olika officiella och gemenskapsdataportaler, däribland portaler för lokal, nationell och internationell regering, till exempel Storbritanniens data.gov.uk och Europeiska unionen publicdata.eu, den brasilianska dados.gov.br, holländska och nederländska statliga portaler samt städer och kommuner i USA, Storbritannien, Argentina, Finland och andra länder.

Läs mer om funktionerna CKAN innehåller här: http://ckan.org/features/