Inga vyer har skapats för resursen.

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Februari 28, 2024, 14:20 (CET)
Skapad Maj 17, 2022, 14:28 (CEST)
Size (in bytes) 353491
Format text/csv
Licens CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)
Språk Svenska
Tillgänglighet
Ladda ner URL
Rättigheter Lidingö stad
Dokumentation
Status
Följer standard
Standardversion
Koordinatsystem
Storlek
Tidsserie kolumn