Äldreboenden på Lidingö

Lidingös äldreboenden.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Kategori Hälsa
Målsida
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Vildana Zorlak
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Telefon kontaktpunkt
Adres kontaktpunkt
Namngivet geografiskt område Lidingo
Startdatum
Slutdatum
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 2022-06-27
Version
Version förklaring
Uppdateringsfrekvens
Relaterad resurs
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/108
Överensstämmer med
Har version
Är version av
Alternativ identifiering
Ursprung
Länk till Geoserver Nej