Brukarundersökning förskola och grundskola

Lidingö stads årliga brukarundersökning för kommunala och fristående förskolor och grundskolor.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Christian Svedenkrans
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-11-2023
Källa https://lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/kvalitetochutveckling/kvalitetsarbetebarnochutbildning/brukarundersokningforskolaochskola.4.537d8429168e9ccace31d1e.html
Länk till Geoserver Nej
Skapad november 27, 2023, 14:25 (CET)
Senast uppdaterad Februari 27, 2024, 10:39 (CET)