Bullerkartläggning biltrafik 2022

Beskriver biltrafikens bullerutbredning på Lidingös mest trafikerade huvudgator

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Miljö
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Markus Ajling
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Slutdatum 31-12-2022
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 15-01-2024
Källa https://www.lidingo.se/
Länk till Geoserver Ja
Skapad Januari 15, 2024, 13:29 (CET)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:32 (CET)