Bullerutredning via Karttjänst

Bullerutredning 2008 via Karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Miljö
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Organization
Namn kontaktpunkt Gata, trafik och park
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/94
Länk till Geoserver Ja
Skapad Juni 28, 2022, 01:35 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 28, 2024, 14:17 (CET)