Bygglovsbeslut 2019 och framåt

PBL-tillståndsärenden (Bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsade lov, förhandsbesked och anmälningsärenden) med beslut (beviljas/avslås)

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Befolkning och samhälle
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Leyla Nyman
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 24-10-2023
Källa www.lidingo.se
Länk till Geoserver Nej
Skapad Oktober 30, 2023, 13:16 (CET)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:31 (CET)