Detaljplaner och återvinning via Karttjänst

Gällande detaljplaner, Pågående detaljplaner och Återvinning.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Befolkning och samhälle
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Organization
Namn kontaktpunkt Plan- och bygglovsenheten samt VA och avfall
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/92
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:33 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 28, 2024, 14:25 (CET)