Energiförbrukning i stadens fastigheter under 2022

Årsförbrukning av energi i stadens fastigheter under 2022. Förbrukningsslag är bland annat varmvatten, elvärme, värmepumpar, fastighetsel, fjärrvärme.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Energi
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Christian Birkeland
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 22-11-2023
Källa Vitec Energiuppföljning
Länk till Geoserver Nej
Skapad november 27, 2023, 14:19 (CET)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:31 (CET)