Energiförbrukning i stadens fastigheter under 2023

Årsförbrukning av energi i stadens fastigheter under 2023. Förbrukningsslag är bland annat varmvatten, elvärme, värmepumpar, fastighetsel, fjärrvärme.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Energi
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Organization
Namn kontaktpunkt Christian Birkeland
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Slutdatum 31-12-2023
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 15-02-2024
Version 1
Källa Vitec Energiuppföljning
Länk till Geoserver Nej
Skapad Februari 20, 2024, 16:06 (CET)
Senast uppdaterad Februari 27, 2024, 10:47 (CET)