Godkända Vård- och Omsorgsboenden

Godkända utförare av Vård- och Omsorgsboenden enligt LOV.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Hälsa
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Vildana Zorlak
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/113
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:34 (CEST)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:22 (CET)