Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar inom Lidingö stad

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Eva Engstrand
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 10-10-2023
Källa https://karta.lidingo.se/spatialmap?mapheight=665.8&mapwidth=1541&label=&ignorefavorite=true&profile=baskarta_extern&selectorgroups=bakgrund+barnutbildning+omsorgstod+kulturfritid&layers=theme-lm_topo+theme-idrottsanlaggning+userpoint+userline+userpolygon+bufferzone+smalluserpointsearch+smalluserlinesearch+smalluserpolygonsearch+smalluserpointfound+smalluserlinefound+smalluserpolygonfound+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone+redline-line+redline-point+redline-polygon+redline-circle+csp-point+csp-line+csp-polygon&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=149449.61966072+6579222.1201791+169110.38033912+6587682.9032575&maprotation=
Länk till Geoserver Ja
Skapad Oktober 10, 2023, 08:44 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 20, 2024, 16:35 (CET)