Jämförelse service av Pedagogisk omsorg på Lidingö

Jämför Pedagogisk omsorgs service på Lidingö.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Christian Svedenkrans
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/131
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:35 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 27, 2024, 10:36 (CET)