Kontaktuppgifter skolor på Lidingö

Skolor i Lidingö kommun med kontaktinformation och geografisk position enligt skoldataspecifikationen. Data har hämtats in med hjälp av Skolverkets öppna API.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Eva Engstrand
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret
Länk till Geoserver Ja
Skapad november 3, 2023, 10:25 (CET)
Senast uppdaterad Juni 3, 2024, 16:32 (CEST)