Kultur och mötesplatser

Lidingö har ett rikt kulturliv med konst, film, musik, litteratur och teater i olika former. Du kan få en kulturupplevelse eller kanske engagera dig i en kör eller förening.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Eva Engstrand
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 05-10-2023
Källa https://www.lidingo.se/
Länk till Geoserver Ja
Skapad Oktober 5, 2023, 15:16 (CEST)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:29 (CET)