Länkade data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar..

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Kategori Befolkning och samhälle
Målsida
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Jannike Löfgren
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Telefon kontaktpunkt
Adres kontaktpunkt
Namngivet geografiskt område Lidingo
Startdatum
Slutdatum
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 2022-06-27
Version
Version förklaring
Uppdateringsfrekvens
Relaterad resurs
Källa https://www.kolada.se/
Överensstämmer med
Har version
Är version av
Alternativ identifiering
Ursprung
Länk till Geoserver Nej