Leverantörsfakturor

Innehåller förvaltning, leverantör, org.nr, datum, fakt.nr, konto, kontobeskrivning samt belopp..

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Ekonomi och finans
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Joakim Ingers
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Slutdatum 31-12-2022
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/26
Länk till Geoserver Nej
Skapad Mars 6, 2023, 16:49 (CET)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:21 (CET)