Ortofoto 2012 via Karttjänst

Ortofoto 2012 via Karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Befolkning och samhälle
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Karl-Erik Vikdahl
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/90
Länk till Geoserver Ja
Skapad Juni 28, 2022, 01:39 (CEST)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:28 (CET)