Postlista för Lidingö stad och Miljö- och ...

URL: https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/psi/list/lidingo/json/post-list-msn

Postlista för Lidingö stad och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden JSON

För att endast hämta handlingar som inkommit/upprättats efter ett givet datum läggs "/efter/datum på formatet åååå-mm-dd" till i url:en. För att endast hämta handlingar som inkommit/upprättats innan ett givet datum läggs "/innan/datum på formatet åååå-mm-dd" till i url:en.

https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/psi/list/lidingo/json/post-list-tn Denna url returnerar alla handlingar från Tekniska Nämndens postlista.

https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/psi/list/lidingo/json/post-list-tn/efter/2017-01-01 Denna url returnerar alla handlingar i postlistan som är inkomna/upprättade efter 2017-01-01.

https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/psi/list/lidingo/json/post-list-tn/innan/2017-02-01 Denna url returnerar alla handlingar inkomna/upprättade innan 2017-02-01.

https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/psi/list/lidingo/json/post-list-tn/efter/2017-01-01/innan/2017-02-01 Denna url returnerar alla handlingar inkomna/upprättade under januari 2017.

Alla metoder returnerar en JSON-array innehållande ett JSON-objekt per handling. [ { "Handling": "En beskrivning av handligen.", "Beskrivning": "Sammanfattning av ärendetillhörighet etc.", "$url": "Url för att hämta detaljinformation om handligen." }, { "Handling": "En beskrivning av handligen.", "Beskrivning": "Sammanfattning av ärendetillhörighet etc.", "$url": "Url för att hämta detaljinformation om handligen." } ... ]

Om man följer url:en för att hämta detaljerna för en handling så returneras ett JSON:objekt enligt följande.

{ "Sekretess": "Om handlingen är sekretessbelagd innehåller fältet sekretess-beteckning och -beskrivning", "Beskrivning": "Innehåller handlingens beskrivning för ej sekretessbelagda handlingar, och texten Sekretessbelagd för sekretessbelagda handlingar.", "Tillhör ärende": "Om handlingen hör till ett ärende innehåller fältet ärendenumret.", "Tillhör sammantrade": "Om handlingen hör till ett sammanträde innehåller fältet sammanträdesnummer.", "Inkom/upprättat": "Datum på formatet åååå-mm-dd då handlingen inkom/upprättades.", "Registrerades": "Datum på formatet åååå-mm-dd då handlingen registrerades.", "Nämnd": "Nämndens namn.", "Dokumenttyp": "Dokumenttyp", "Ämnesområde": "Ämnesområde", "Dokument": { "Namn": "Namn på bifogat dokument.", "Storlek": "Dokumentets storlek i byte.", "Version": "Dokumentets version", "Datum": "Datum på formatet åååå-mm-dd.", "url": "Url för att hämta det binära dokumentet." } }

Inga vyer har skapats för resursen.

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Maj 17, 2022, 14:31 (CEST)
Skapad Maj 17, 2022, 14:31 (CEST)
Size (in bytes) okänd
Format JSON
Licens CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)
Språk Svenska
Tillgänglighet
Ladda ner URL
Rättigheter Lidingö stad
Dokumentation
Status
Följer standard
Standardversion
Koordinatsystem
Storlek
Time series kolumn