Postlista för Lidingö stad och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Postlista för Lidingö stad och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Miljö
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Jan Tuominen
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/169
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:36 (CEST)
Senast uppdaterad Januari 22, 2024, 15:24 (CET)