Skolor via Karttjänst

Skolor, Förskolor och Pedagogisk omsorg via Lidingös karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Eva Engstrand
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/96
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:36 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 27, 2024, 10:41 (CET)