Namn:
Lidingö stad
URL:
lidingo
Beskrivning:
 
Bild URL:
 
Portal Intro Text:
# Lidingö stads öppna data --- Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. På de här sidorna publicerar staden data som är fri för vidareutnyttjande. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även av till exempel företag och allmänhet för att skapa nya tjänster. Informationen kommer från olika förvaltningar inom kommunen. Har du frågor om en datamängd som publiceras här kan du kontakta oss genom att skicka en e-post till [kundcenter@lidingo.se](mailto:kundcenter@lidingo.se), använda e-tjänsten [Kontakta oss / synpunkter](https://www.eservice.lidingo.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=SYNPUNKTER&PageId=Contact), eller ringa till Kundservice på 08-731 30 00. Det underlättar om du kan inkludera datamängdens kontaktperson, det finns i varje datamängds metadata. Vad som är öppna data regleras i bl.a. Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data- samt Lagen (SFS 2010:1767) och förordningen (SFS 2010:1770) om geografisk miljöinformation. Läs mer om öppna data: * <a href="https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationsforsorjningdigitalinfrastruktur/sklsoppnadata.psidata.html" target="_blank"> Öppna data från SKR, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.</a> * <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_data" target="_blank">Öppna data på wikipedia, Wikipedias webbplats Länk till annan webbplats.</a> * <a href="https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/information-om-oppna-datalagen" target="_blank">Öppna data och PSI, Myndigheten för Digital förvaltning Länk till annan webbplats.</a> * <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iUlwJVhsHSY" target="_blank">Nya möjligheter med öppna data, Naturvårdsverkets YouTube Länk till annan webbplats.</a> * <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UG8IWHr4J7I" target="_blank">Samhällsnyttan genom öppna data, Naturvårdsverkets YouTube Länk till annan webbplats.</a> * <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wSWDcrX-K0Q" target="_blank">Collective Intelligence via Open Data, Naturvårdsverkets YouTube Länk till annan webbplats.</a>