Jämförelse service av Barn och utbildning på Lidingö

Jämför Barn och utbildnings service på Lidingö.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Kategori Utbildning, kultur och sport
Utgivare Lidingö stad
Utgivare - Typ Lokal myndighet/kommun
Språk Svenska
Typ kontaktpunkt Individ
Namn kontaktpunkt Christian Svedenkrans
E-postadress kontaktpunkt oppndata@lidingo.se
Namngivet geografiskt område Lidingo
Åtkomsträttigheter Publik
Utgivningsdatum 27-06-2022
Källa https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/127
Länk till Geoserver Nej
Skapad Juni 28, 2022, 01:38 (CEST)
Senast uppdaterad Februari 27, 2024, 10:38 (CET)